Obaveštenje o proceduri upisa učenika u prvi razred u školskoj 2019/20. godini

Obaveštavaju se roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici budućih prvaka da više nisu u obavezi da prilikom upisa deteta u prvi razred dostave školi izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o prebivalištu deteta u papirnoj formi, već imaju mogućnost da podnesu zahtev da škola u njihovo ime navedena dokumenta pribavi elektronskim putem.

I pored gore navedenog, roditelji odnosno drugi zakonski zastupnici imaju mogućnost da i dalje po svom izboru dostavljaju dokumenta u papirnoj formi.

Please follow and like us:

Ostavi komentar

Vaša email aadresa neće biti objavljena. Obavezna polja markirana su sa *