My title page contents

Ученички парламент

Током ове школске године, као и више од једне деценије претходних, у школи је конституисан (организован, устројен) Ученички парламент. Ово тело састављено је од демократски изабраних представника ученика седмих и осмих разреда. Њима се у нашој школи традиционално придружују и представници ђака шестих разреда, како би се што раније упознали са начином укључивања ђачких представника у школски живот и одлучивање.

Најзначајније активности и акције које је до сада реализовао ученички парламент:

 • организовање прикупљања ПЕТ амбалаже
 • формирање фонда средстава
 • истраживање о квалитету односа између ученика и наставника у школи (анкета,
 • презентација на наставничком већу и у холу мере за побољшање)
 • организација (комплетно од стране ученика) журки у школи
 • постављање огледала у ученичким тоалетима ( из свог фонда)
 • набавка ормарића за опрему за физичко у сали (уз помоћ донација)
 • сарадња са ученичким парламентима других школа (2 основне и једна средња)
 • сарадња са управом школе
 • осмишљавање знака и захвалнице
 • разговор са председником општине

Рад ученичког парламента допринео је:

 • унапређењу комуникације и атмосфере унутар школе
 • доношењу потребних процедура, механизама, правила по којима се одвија живот и рад у школи
 • активније учешће ученика у доношењу важних одлука за рад школе

Током ове школске године планира се наставак започетих активности са обогаћивањем њихових садржаја, на пример прикупљање лименки, побољшање услова и комуникације у школи, рад на изградњи мреже ученичких парламената основних школа у окружењу.

Ученички парламент наилази на следеће потешкоће у раду:

 • недостатак одговарајућих услова за рад
 • недовољна мотивација и конформизам појединаца
 • мало потврде значаја бављења овим активностима
 • недовољна обученост ученика и наставнике који су задужени за рад ученичког парламента
 • недовољна подршка и придавање значаја, укључивање у систем доношења одлука у локалној заједници.

Координатор ученичког парламента: Зорица Радишић – професор биологије

email: zoka_zr@yahoo.co.uk

YouTube
YouTube
Instagram