Učenički parlament

Tokom ove školske godine, kao i više od jedne decenije prethodnih, u školi je konstituisan (organizovan, ustrojen) Učenički parlament. Ovo telo sastavljeno je od demokratski izabranih predstavnika učenika sedmih i osmih razreda. Njima se u našoj školi tradicionalno pridružuju i predstavnici đaka šestih razreda, kako bi se što ranije upoznali sa načinom uključivanja đačkih predstavnika u školski život i odlučivanje.

Najznačajnije aktivnosti i akcije koje je do sada realizovao učenički parlament:

 1. organizovanje prikupljanja PET ambalaže
 2. formiranje fonda sredstava
 3. istraživanje o kvalitetu odnosa između učenika i nastavnika u školi (anketa, prezentacija na nastavničkom veću i u holu mere za poboljšanje)
 4. organizacija (kompletno od strane učenika) žurki u školi
 5. postavljanje ogledala u učeničkim toaletima ( iz svog fonda)
 6. nabavka ormarića za opremu za fizičko u sali (uz pomoć donacija)
 7. saradnja sa učeničkim parlamentima drugih škola (2 osnovne i jedna srednja)
 8. saradnja sa upravom škole
 9. osmišljavanje znaka i zahvalnica
 10. razgovor sa predsednikom opštine

Rad učeničkog parlamenta doprineo je:

unapređenju komunikacije i atmosfere unutar škole
donošenju potrebnih procedura, mehanizama, pravila po kojima se odvija život i rad u školi
aktivnije učešće učenika u donošenju važnih odluka za rad škole

Tokom ove školske godine planira se nastavak započetih aktivnosti sa obogaćivanjem njihovih sadržaja, na primer prikupljanje limenki, poboljšanje uslova i komunikacije u školi, rad na izgradnji mreže učeničkih parlamenata osnovnih škola u okruženju.

Učenički parlament nailazi na sledeće poteškoće u radu:

 • nedostatak odgovarajućih uslova za rad
 • nedovoljna motivacija i konformizam pojedinaca
 • malo potvrde značaja bavljenja ovim aktivnostima
 • nedovoljna obučenost učenika i nastavnike koji su zaduženi za rad učeničkog parlamenta
 • nedovoljna podrška i pridavanje značaja, uključivanje u sistem donošenja odluka u lokalnoj zajednici.

Koordinator – profesor Zorica Radišić

email: zoka_zr@yahoo.co.uk