Administracija

Stranica je predviđena za pružanje usluga učenicima i njihovim roditeljima i ostalim fizičkim i pravnim licima.

Zaposleni u administraciji

Direktor škole:
Slavica Nađalin
e-mail adresa: o svuk@vuk.edu.rs

Sekretar škole:
Giza Gogić
e-mail adresa: sekretar@vuk.edu.rs

Šef računovodstva:
Vera Duraković
e-mail adresa: racunovodstvo@vuk.edu.rs

Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove:
Milenka Ružić
e-mail adresa: admin@vuk.edu.rs

Podaci o školi

Adresa:
OŠ „Vuk Karadžić“
Narodnog fronta 3, 23000 Zrenjanin

Telefon/faks:
023 561 754

Telefon:
023 581 160 , 023 581 161

e-mail adresa:   osvuk@vuk.edu.rs

Matični broj: 08057842
Registarski broj: 8215037188
Šifra delatnosti: 80101
PIB: 102214260
Tekući račun škole: 840 – 163660 – 65
Donatorski račun: 840 – 163666 – 47
Račun za uplate roditelja: 840 – 1063760 – 51