My title page contents

Администрација и подаци о школи

Страница је предвиђена за пружање услуга ученицима и њиховим родитељима и осталим физичким и правним лицима.

Запослени у администрацији

Директор школе:
Славица Нађалин
е-маил адреса: osvuk@vuk.edu.rs

Секретар школе:
Гиза Гогић
е-маил адреса: sekretar@vuk.edu.rs

Шеф рачуноводства:
Верица Дабић
е-маил адреса: racunovodstvo@vuk.edu.rs

Референт за административне послове:

Слободанка Стевановић

е-маил адреса: admin@vuk.edu.rs

Администратор сајта школе:

Немања Мицић, наставник физике, администрирање чланака везаних за предметну наставу

Силвија Керчов, наставник информатике и рачунарства, администрирање чланака везаних за разредну наставу

Сања Попов, наставник српског језика и књижевности, лекторисање чланака на сајту

Подаци о школи

Адреса:
ОШ „Вук Караџић“
др Славка Жупанског 3, 23101 Зрењанин

Телефон/факс:
023 561 754

Телефон:
023 581 160 , 023 581 161

имејл адреса:   osvuk@vuk.edu.rs

Матични број: 08057842
Регистарски број: 8215037188
Шифра делатности: 80101
PIB: 102214260
Текући рачун школе: 840 – 163660 – 65
Донаторски рачун: 840 – 163666 – 47
Рачун за уплате родитеља: 840 – 1063760 – 51

YouTube
YouTube
Instagram