Produženi boravak

Organizacija rada produženog boravka usklađuje se sa radom smena.

Učenici koji su uključeni u rad boravka mogu da dođu u školu već u 6.00 časova, kada ih prihvataju vaspitači koji organizuju prijem, doručak i odlazak na nastavu (ako učenici idu pre podne). Vaspitači ih ponovo prihvataju po završetku časova a zatim organizuju celokupan rad do povratka u roditeljske domove.

Kada učenici idu posle podne, sve aktivnosti se organizuju do 13 i 30 časova kada počinje nastava.
Formirane su dve grupe učenika od prvog do četvrtog razreda.
Zbog bolje organizacije rada i prostora, nije moguće formirati grupe po razredima nego su oformljene dve heterogene grupe.
Realizacija vaspitno obrazovnog rada obuhvata:
– Učenje (samostalan rad)
– Aktivnost učenika u slobodnom vremenu
Orijentacioni program sadrži sledeće elemente:
– razvoj ličnosti učenika u intelektualnom i društveno moralnom pogledu
– vaspitanje za kolektivizam
– radno-tehničko vaspitanje
– saradnja sa roditeljima i učenicima
U produženom boravku radi učiteljica Snežana Stanišić Kondić.