My title page contents

Продужени боравак

Организација рада продуженог боравка усклађује се са радом смена.

Ученици који су укључени у рад боравка могу да дођу у школу већ у 7:00 часова, када их прихватају васпитачи који организују пријем, доручак и одлазак на наставу (ако ученици иду пре подне). Васпитачи их поново прихватају по завршетку часова а затим организују целокупан рад до повратка у родитељске домове.

Када ученици иду после подне, све активности се организују до 13 и 30 часова када почиње настава.
Реализација васпитно образовног рада обухвата:
– Учење (самосталан рад)
– Активност ученика у слободном времену
Оријентациони програм садржи следеће елементе:
– развој личности ученика у интелектуалном и друштвено моралном погледу
– васпитање за колективизам
– радно-техничко васпитање
– сарадња са родитељима и ученицима

У продуженом боравку ради учитељица Тамара Михајловић.

YouTube
YouTube
Instagram