Istorijat

"Blago onome ko zna da ne zna, a hoće da zna"

Osnovna škola “Vuk Karadžić” u Zrenjaninu je samostalna ustanova sa osnovnom delatnošću obrazovanja i vaspitanja učenika od I do VIII razreda sa mogućnošću udruživanja sa drugim ustanovama iste delatnosti radi obavljanja nekih poslova od zajedničkog interesa.
Osnovna škola Vuk Karadžić» je najstarija osnovna škola u gradu i samim tim ima svoju tradiciju. Nalazi se u samom centru grada, u zgradi koja je izgrađena polovinom XIX veka. Škola je formirana posle Prvog svetskog rata spajanjem Centralne državne osnovne škole i Srednje varoške veroispovedne škole. Ime Vuka Karadžića nosi od 1931. godine.

Položaj škole

Položaj škole između dve srednje škole, na obali jezera, u blizini Pozorišta, Muzeja, Gradske biblioteke, Gradske bašte, Kulturnog centra, Sportskog centra, bioskopa, otvara širok spektar mogućnosti za korišćenje ovih ustanova za realizaciju određenih nastavnih ali i vannastavnih sadržaja.
Školi gravitiraju naselje «Mala Amerika», naselje «Putnikovo», delovi Bagljaša i Centar grada, ali imamo učenike i iz drugih delova grada.

Školska zgrada i prostorije

Škola ima 12 specijalizovanih učionica.
Škola ima i školsku biblioteku sa preko 6 000 naslova, školsku kuhinju sa trpezarijom, fiskulturnu salu, sportski teren.
Školska zgrada spada među najstarije objekte u gradu i decenijama se nije znatnije ulagalo u održavanje objekta. Ranije renoviranje jednog dela fasade nije bitno uticalo na celokupan izgled zgrade jer je mnogo veći deo ostao nerenoviran, što sada, budući da vremenom sve više propada, izgleda još lošije. Za kompletnu izradu fasade zgrade potrebno je dosta novca koji je sada gotovo nemoguće obezbediti.

Škola ima osam učionica, četiri kabineta, dve radionice, prostorije za produženi boravak učenika, malu ali funkcionalno opremljenu kuhinju, trpezariju, biblioteku, malu fiskulturnu salu, dvorište i sportski teren.
Učionički prostor i kabineti su dovoljni da se u njima normalno odvija obavezni deo nastave, ali ne i druge aktivnosti učenika.
Škola raspolaže uglavnom opštim nastavnim sredstvima, a i nekim savremenijim za pojedine predmete, što još uvek ne odgovara zahtevima normativa nastavnih sredstava i opremljenosti specijalizovanih učionica za pojedine predmete.
Škola permanentno čini napore da se opremljenost dovede do zadovoljavajućeg nivoa.

Raspoloživa nastavna sredstva razvrstana su po kabinetima i specijalizovanim učionicama.
Briga o potrebnim higijenskim uslovima kao i o estetskom izgledu škole stalna je briga celog kolektiva.
Školska i nastavnička biblioteka imaju 6 000 knjiga. Nabavci novih knjiga se posvećuje potrebna pažnja, a naročito dopuni fonda knjiga đačke lektire kao i novije stručne literature za nastavnike.