My title page contents

Историјат

"Благо ономе ко зна да не зна, а хоће да зна"

Основна школа “Вук Караџић” у Зрењанину је самостална установа са основном делатношћу образовања и васпитања ученика од I до VIII разреда са могућношћу удруживања са другим установама исте делатности ради обављања неких послова од заједничког интереса.
Основна школа ”Вук Караџић” је најстарија основна школа у граду и самим тим има своју традицију. Налази се у самом центру града, у згради која је изграђена половином XIX века. Школа је формирана после Првог светског рата спајањем Централне државне основне школе и Средње варошке вероисповедне школе. Име Вука Караџића носи од 1931. године.

Положај школе

Положај школе између две средње школе, на обали језера, у близини Позоришта, Музеја, Градске библиотеке, Градске баште, Културног центра, Спортског центра, биоскопа, отвара широк спектар могућности за коришћење ових установа за реализацију одређених наставних али и ваннаставних садржаја.
Школи гравитирају насеље «Мала Америка», насеље «Путниково», делови Багљаша и Центар града, али имамо ученике и из других делова града.

Школска зграда и просторије

Школа има 12 специјализованих учионица, од којих је једна дигитална.
Школа има и школску библиотеку са преко 6 000 наслова, школску кухињу са трпезаријом, фискултурну салу, спортски терен.
Школска зграда спада међу најстарије објекте у граду и деценијама се није знатније улагало у одржавање објекта. Раније реновирање једног дела фасаде није битно утицало на целокупан изглед зграде јер је много већи део остао нереновиран, што сада, будући да временом све више пропада, изгледа још лошије. За комплетну израду фасаде зграде потребно је доста новца који је сада готово немогуће обезбедити.

Школа има осам учионица, четири кабинета, две радионице, просторије за продужени боравак ученика, малу али функционално опремљену кухињу, трпезарију, библиотеку, малу фискултурну салу, двориште и спортски терен.
Учионички простор и кабинети су довољни да се у њима нормално одвија обавезни део наставе, али не и друге активности ученика.
Школа располаже углавном општим наставним средствима, а и неким савременијим за поједине предмете, што још увек не одговара захтевима норматива наставних средстава и опремљености специјализованих учионица за поједине предмете.
Школа перманентно чини напоре да се опремљеност доведе до задовољавајућег нивоа.

Расположива наставна средства разврстана су по кабинетима и специјализованим учионицама.
Брига о потребним хигијенским условима као и о естетском изгледу школе стална је брига целог колектива.
Школска и наставничка библиотека имају 6 000 књига. Набавци нових књига се посвећује потребна пажња, а нарочито допуни фонда књига ђачке лектире као и новије стручне литературе за наставнике.

YouTube
YouTube
Instagram