My title page contents

Правилници

Правилници у основној школи „Вук Караџић”

Правилник о обавезама и одговорностима ученика основне школе „Вук Караџић”

Општи акти који се односе на ученике:

Правила понашања ученика у ОШ ”Вук Караџић”

Правилник о мерама начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања