Javne nabavke

JAVNE NABAVKE 2018. GODINE

 1. Odluka o dodeli ugovora partija 1 (link za preuzimanje)
 2. Poziv za podnošenje ponuda (link za preuzimanje)
 3. Obaveštenje o obustavi postupka Javne nabavke male vrednosti broj JN 1/2018 (link za preuzimanje)
 4. Zaključeni ugovori - javna nabavka 2018.
  • Ukoliko želite da pogledate zaključeni ugovor - javna nabavka (partija 2), kliknite ovde
  • Ukoliko želite da pogledate zaključeni ugovor - javna nabavka (partija 3), kliknite ovde
 5. Odluke
  • Odluku o obustavi postupka javne nabavke dobara - hrana za učenike možete videti ako kliknete ovde
  • Ugovor za javnu nabavku dobara - hrana za učenike za partiju 2 - namirnice i drugi prehrambeni proizvodi možete videti ako kliknete ovde
  • Ugovor za javnu nabavku dobara - hrana za učenike za partiju 3 - kuvana jela možete videti ako kliknete ovde
 6. Poziv za podnošenje ponuda - hrana za učenike. Konkursna dokumentacija za javnu nabavku malih vrednosti
  • Poziv za podnošenje ponuda - hrana za učenike možete preuzeti ako kliknete ovde
  • Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku malih vrednosti možete preuzeti ako kliknete ovde
 7. Plan javnih nabavki za 2018. godinu (link za preuzimanje)
 8. Pravilnik o nabavkama (link za preuzimanje)

JAVNE NABAVKE 2017. GODINE

 1. Javna nabavka dobara - hrana za učenike; ugovor (link1, link2, link3)
 2. Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti (link za preuzimanje)
 3. Poziv za podnošenje ponude za nabavku hrane za učenike 2017 (link za preuzimanje)
 4. Konkursna dokumentacija za nabavku hrane za učenike 2017 (link za preuzimanje)
 5. Godišnji plan javnih nabavki za 2017. godinu (link za preuzimanje)