My title page contents

Запослени у школи

Управа школе и стручни сарадници

Славица Нађалин
Професор физичког и здравственог васпитања
Директор школе
Гордана Арва
Дипломирани педагог
Стручни сарадник
Кристина Јоњев
Библиотекар
Гиза Гогић
Дипломирани правник
Секретар школе

Наставно особље - разредна настава

Данијела Бодирога
Професор разредне наставе
Учитељица одељења IV1
Далиборка Путић Бераров
Професор разредне наставе
Учитељица одељења IV2
Александра Петканић
Професор разредне наставе
Учитељица одељења I1
Драгана Момиров
Професор разредне наставе
Учитељица одељења I2
Соња Љуботина
Професор разредне наставе
Учитељица одељења II1
Гордана Милошевић
Професор разредне наставе
Учитељица одељења II2
Ружица Марков
Професор разредне наставе
Учитељица одељења III1
Светлана Тошков
Професор разредне наставе
Учитељица одељења III2
Тамара Михајловић
Професор разредне наставе
Учитељица у продуженом боравку

Наставно особље - предметна настава

Татјана Марчићев
Професор српског језика и књижевности
Одељењски старешина VIII1
Сања Попов
Професор српског језика и књижевности
Одељењски старешина VI1
Дијана Зубнар
Професор немачког језика
Одељењски старешина VIII2
Александра Исаков Станков
Професор енглеског језика
Одељењски старешина VI2  
Марина Цвекић
Професор енглеског језика
Рајна Круљ
Професор ликовне културе
Даниела Аврам
Професор музичке културе
Одељењски старешина VII1
Невена Марков
Професор математике
Одељењски старешина VII2
Немања Мицић
Професор физике и математике
Одељењски старешина V1  
Јелена Срдановић
Професор географије
Одељењски старешина V2  
Ана Петров
Професор биологије
Јована Мркушић
Професор хемије
Стеван Радованчев
Професор физичког и здравственог васпитања
Мирослав Молнар
Професор физичког и здравственог васпитања
Милосава Сташевић
Професор технике и технологије
Силвија Керчов
Професор информатике и рачунарства
Душан Стјепановић
Професор историје
Вишња Поповић
Професор технике и технологије

Помоћно особље

  • Светлана Мицић, куварица

  • Гордана Моришан, чистачица

  • Хајналка Булић, чистачица

  • Наташа Штетин, чистачица

  • Јасмина Мишић, чистачица

  • Зоран Ракић, домар