My title page contents

Запослени у школи

Управа школе и стручни сарадници

Славица Нађалин
Професор физичког и здравственог васпитања
Директор школе
Гордана Арва
Дипломирани педагог
Стручни сарадник
Кристина Јоњев
Библиотекар
Гиза Гогић
Дипломирани правник
Секретар школе

Наставно особље - разредна настава

Данијела Бодирога
Професор разредне наставе
Учитељица одељења IV1
Далиборка Путић Бераров
Професор разредне наставе
Учитељица одељења IV2
Александра Петканић
Професор разредне наставе
Учитељица одељења I1
Драгана Момиров
Професор разредне наставе
Учитељица одељења I2
Соња Љуботина
Професор разредне наставе
Учитељица одељења II1
Гордана Милошевић
Професор разредне наставе
Учитељица одељења II2
Ружица Марков
Професор разредне наставе
Учитељица одељења III1
Светлана Тошков
Професор разредне наставе
Учитељица одељења III2
Тамара Михајловић
Професор разредне наставе
Учитељица у продуженом боравку

Наставно особље - предметна настава

Татјана Марчићев
Професор српског језика и књижевности
Одељењски старешина V1
Сања Попов
Професор српског језика и књижевности
Одељењски старешина VII1
Дијана Зубнар
Професор немачког језика
Александра Исаков Станков
Професор енглеског језика
Одељењски старешина VII2  
Марина Цвекић
Професор енглеског језика
Рајна Круљ
Професор ликовне културе
Даниела Аврам
Професор музичке културе
Одељењски старешина VIII1
Невена Марков
Професор математике
Одељењски старешина VIII2
Немања Мицић
Мастер физичар
Одељењски старешина VI1  
Јелена Срдановић
Професор географије
Одељењски старешина VI2  
Ана Петров
Професор биологије
Јована Мркушић
Професор хемије
Стеван Радованчев
Професор физичког и здравственог васпитања
Одељењски старешина V2
Мирослав Молнар
Професор физичког и здравственог васпитања
Јелена Јеноваи
Професор технике и технологије
Силвија Керчов
Професор информатике и рачунарства
Душан Стјепановић
Професор историје
Вишња Поповић
Професор технике и технологије

Помоћно особље

  • Светлана Мицић, куварица

  • Гордана Моришан, чистачица

  • Хајналка Булић, чистачица

  • Наташа Штетин, чистачица

  • Јасмина Мишић, чистачица

  • Зоран Ракић, домар