My title page contents

Запослени у школи

Управа школе и стручни сарадници

Славица Нађалин
Професор физичког и здравственог васпитања
Директор школе
Гордана Арва
Дипломирани педагог
Стручни сарадник
Кристина Јоњев
Библиотекар
Слободанка Стевановић
Административни радник
Гиза Гогић
Дипломирани правник
Секретар школе

Наставно особље - разредна настава

Данијела Бодирога
Професор разредне наставе
II1
Далиборка Путић Бераров
Професор разредне наставе
Одељење II2
Александра Петканић
Професор разредне наставе
Одељење III1
Драгана Момиров
Професор разредне наставе
Одељење III2
Соња Љуботина
Професор разредне наставе
Одељење IV1
Гордана Непергаћа
Професор разредне наставе
Одељење IV2
Ружица Марков
Професор разредне наставе
Одељење I1
Светлана Тошков
Професор разредне наставе
Одељење I2
Тамара Михајловић
Професор разредне наставе
Учитељица у продуженом боравку

Наставно особље - предметна настава

Татјана Марчићев
Професор српског језика и књижевности
Одељењски старешина VI1
Сања Попов
Професор српског језика и књижевности
Одељењски старешина VIII1
Дијана Зубнар
Професор немачког језика
Александра Исаков Станков
Професор енглеског језика
Одељењски старешина VIII2  
Марина Цвекић
Професор енглеског језика
Наставник енглеског језика и стручни сарадник - библиотекар
Рајна Круљ
Професор ликовне културе
Даниела Аврам
Професор музичке културе
Одељењски старешина V1
Невена Марков
Професор математике
Немања Мицић
Мастер физичар
Одељењски старешина VII1  
Данијела Богданов
Професор географије
   
Ана Петров
Професор биологије
Одељењски старешина VII2
Јована Мркушић
Професор хемије
Стеван Радованчев
Професор физичког и здравственог васпитања
Одељењски старешина VI2
Мирослав Молнар
Професор физичког и здравственог васпитања
Јелена Јеноваи
Професор технике и технологије
Одељењски старешина V2
Силвија Керчов
Професор информатике и рачунарства
Душан Стјепановић
Професор историје
Вишња Поповић
Професор технике и технологије
Јелена Мандић
Професор математике
Мирослав Насковић
Верска настава
Огњен Цветковић
Грађанско васпитање

Помоћно особље

  • Светлана Мицић, куварица

  • Гордана Моришан, чистачица

  • Хајналка Булић, чистачица

  • Наташа Штетин, чистачица

  • Јасмина Мишић, чистачица

  • Зоран Ракић, домар

YouTube
YouTube
Instagram