My title page contents

Запослени у школи

Управа школе и стручни сарадници

Славица Нађалин
Професор физичког и здравственог васпитања
Директор школе
Гордана Арва
Дипломирани педагог
Стручни сарадник
Кристина Јоњев
Библиотекар
Гиза Гогић
Дипломирани правник
Секретар школе

Наставно особље - разредна настава

Данијела Бодирога
Професор разредне наставе
Учитељ одељења II-1
Далиборка Путић Бераров
Професор разредне наставе
Учитељ одељења II-2
Александра Петканић
Професор разредне наставе
Учитељ одељења III-1
Драгана Момиров
Професор разредне наставе
Учитељ одељења III-2
Соња Љуботина
Професор разредне наставе
Учитељ одељења IV-1
Гордана Милошевић
Професор разредне наставе
Ружица Марков
Професор разредне наставе
Учитељ I-1
Светлана Тошков
Професор разредне наставе
Тамара Михајловић
Професор разредне наставе

Наставно особље - предметна настава

Татјана Марчићев
Професор српског језика и књижевности
Одељењски старешина VI-1
Сања Попов
Професор српског језика и књижевности
Одељењски старешина VIII-1
Дијана Зубнар
Професор немачког језика
Одељењски старешина VI-2
Александра Исаков Станков
Професор енглеског језика
Марина Цвекић
Професор енглеског језика
Рајна Круљ
Професор ликовне културе
Даниела Аврам
Професор музичке културе
Одељењски старешина V-1
Невена Марков
Професор математике
Одељењски старешина V-2
Немања Мицић
Професор физике и математике
Одељењски старешина VII-2  
Јелена Срдановић
Професор географије
Одељењски старешина VII-1
Мила Јакшић Шајтинац
Професор биологије - замена
Јована Мркушић
Професор хемије
Стеван Радованчев
Професор физичког и здравственог васпитања
Одељењски старешина VIII-2
Мирослав Молнар
Професор физичког и здравственог васпитања
Милосава Сташевић
Професор технике и технологије
Силвија Керчов
Професор информатике и рачунарства
Душан Стјепановић
Професор историје
Вишња Поповић
Професор технике и технологије

Помоћно особље

  • Светлана Мицић, куварица

  • Гордана Моришан, чистачица

  • Хајналка Булић, чистачица

  • Наташа Штетин, чистачица

  • Јасмина Мишић, чистачица

  • Зоран Ракић, домар