My title page contents

Уџбеници за школску 2022/23. годину

Први разред

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ НАСЛОВ
Српски језик Вулкан знање Буквар

Кондић, Голић, Цветковић

Вулкан знање Читанка

Јанићијевић, Марковић, Бонџић

Вулкан знање Наставни листови уз буквар Кондић, Голић, Цветковић
Математика Вулкан знање Математика 1. уџбеник први и други део  Нела Милановић-Јовановић,Јелена Малиновић
Вулкан знање Математика 1. радна свеска први и други део Милановић-Јовановић,Јелена Малиновић
Свет око нас Вулкан знање Свет око нас 1, уџбеник

Драган Златић и Марија Вујовић и Драган Златић

Вулкан знање Свет око нас 1, радна свеска Марија Вујовић
Музичка култура Вулкан знање Музичка кулура за први разред Маја Обрадовић
Енглески језик Фреска Smiles 1 уџбеник Jenny Dooley

ДРУГИ РАЗРЕД

Предмет Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора
Српски језик ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Читанка уџбеник за други разред основне школе Маја Димитријевић
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Српски језик уџбеник за други разред основне школе Вишња Мићић,

Владимир Вукомановић Растегорац

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Радна свеска српски језик за други разред основне школе Маја Димитријевић,

Вишња Мићић,

Владимир Вукомановић Растегорац

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Латиница уџбеник за други разред основне школе Владимир Вукомановић Растегорац , Вишња Мићић
Математика ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Математика 2 – уџбеник 1. и 2. део Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Математика 2 – радна свеска 1. и 2. део

 

Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић
Енглески језик Фреска Smiles 2 – уџбеник Jenny Dooley
Свет око нас ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Свет око нас 2 -уџбеник Марија Вујовић, Драгана Златић
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Свет око нас 2 –радна свеска Марија Вујовић, Драгана Златић
Музичка култура ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Музичка култура 2 – уџбеник Маја Обрадовић

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ НАСЛОВ
Српски језик

 

Вулкан знање Граматика 3 Јасмина Франолић
Читанка. Маја Димитријевић
Радна свеска3 уз читанку Маја Димитријевић
Радна свеска . уз граматику ЈасминаФранолић
Математика Вулкан знање Математика 3 уџбеник Нела Малиновић Јовановић и Јелена Малиновић
Математика 3 радна свеска Нела Малиновић Јовановић и Јелена малиновић
Свет око нас Вулкан знање Природа и друштво 3, уџбеник  Бојовић,Тривић,Богдановић,Инђић
Музичка култура Вулкан знање Музичка кулура 3 Маја Обрадовић
Енглески језик Фреска Smiles 3  уџбеник  Jenny Dooley

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ НАСЛОВ
Српски језик

 

Вулкан знање Читанка – Маја Димитријевић
Грамантика – Вукомановић, Растегорац, Мицић
Радна свеска – Мицић, Вукмановић Растегорац, Димитријевић
Математика Вулкан знање Уџбеник и радна свеска за 4. разред
Природа и друштво Вулкан знање Уџбеник 1. и 2. део
Музичка култура Вулкан знање Уџбеник за 4. разред основне школе
Енглески језик Фреска Smiles 4  уџбеник и радна свеска Jenny Dooley

ПЕТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ НАСЛОВ АУТОР
Српски језик и књижевност НОВИ ЛОГОС Чаролија стварања – читанка Шошо, Сувајџић
Језичко благо – граматика Слијепчевић, Шошо, Сувајџић
Радна свеска Шошо,Сувајџић
Математика

 

Герундијум Математика, уџбеник Јешић, Росић , Благојевић
Збирка задатака из математике Јешић, Росић , Благојевић
Енглески језик

 

ДАТА СТАТУС To the top plus 1, уџбеник H.Q. Mirchell
To the top plus 1 радна свеска
Немачки језик ДАТА СТАТУС Prima Plus A1.1, уџбеник Jin, Rohrmann, Zbrankova
Prima Plus А1.1, радна свеска
Историја НОВИ ЛОГОС Историја 5 – уџбеник Лопандић, Петровић
Географија НОВИ ЛОГОС Географија 5 – уџбеник Јоксимовић
Музичка култура КЛЕТТ Музичка култура 5 Грујић, Игњачевић, Кесић
Техника и технологија КЛЕТТ ТИТ 5 уџбеник Стаменовић, Вучићевић
Биологија НОВИ ЛОГОС Биологија 5 – 1. и 2. Део уџбеник Субаков-Симић, Дрндарски
Ликовна култура БИГЗ ШКОЛСТВО Ликовна култура 5 Павловић
Информатика и рачунатсво ЕДУКА Информатика и рачунарство Алексић, Вељковић, Бајчетић

ШЕСТИ РАЗРЕД

Предмет Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име аутора
Српски језик и књижевност „НОВИ ЛОГОС ” Читанка “Уметност речи” НаташаСтанковић-Шошо, Б. Сувајџић
Радна свеска Шошо,Сувајџич
Граматика “Дар речи” Савовић, Срдић, Ћећез – Иљукић
Енглески језик “DATA STATUS” To The Top 2 уџбеник H.Q. Mirchell
To The Top 2 радна свеска H.Q. Mirchell
Историја „ДАТА СТАТУС“ Уџбеник за 6.разред Узелац, Цвитковац, Максимовић
Географија „НОВИ ЛОГОС ” Географија 6, уџбеник Вујадиновић,  Голић
Физика „КЛЕТ“ Уџбеник за 6. разред Марија Радојевић
Збирка задатака за 6. разред Марија Радојевић
Математика „КЛЕТ“ Уџбеник Икодиновић, Димитријевић
Збирка задатака Поповић, Станић, Вуловић, Милојевић
Биологија „НОВИ ЛОГОС ” Уџбеник из два дела Субаков – Симић, Дрндаковић
Техника и технологија „НОВИ ЛОГОС ” Уџбеник Васић,  Каруовић
Информатика и рачунарство ЕДУКА Радни уџбеник са дигиталним материјалом на CD – у Алексић, Вељковић, Бајчетић, Крсмановић
Немачки језик “DATA STATUS” Prima plus A1.2, уџбеник F. Jin, L. Rohrmann
Prima plus A1.2,  радна свеска F. Jin, L. Rohrmann
Ликовна култура „БИГЗ“ Уџбеник за 6.разред Миливоје Мишко Павловић
Музичка култура „КЛЕТ“ Музичка култура-уџбеник Грујић, Соколовић – Игњаћевић, Кесић, Лекић

СЕДМИ РАЗРЕД

Предмет Назив издавача Назив уџбеника или другог наст. средства Име аутора
Српски језик и књижевност Вулкан Знање Читанка Јерков,Петровић,Колаковић
Граматика Милићевић,Ракоњац-Николов
Радна свеска Петровић,Колаковић,милићевић
Географија Нови логос Географија 7 Шабић,Вујадиновић
Физика “Вулкан издаваштво“ Уџбеник физика 7 Лукић,Мишић,Нешић
Збирка задатака7 Лукић,Мишић,Нешић
Математика Клетт Уџбеник 7 тазред Икодиновић,Димитријевић
Збирка задатака 7 Поповић,Станић
Биологија „Нови Логос“ Уџбеник 1. и 2.део 7 разред Симић,Дрндарски
Хемија Герундијум Уџбеник Адамов, Макивић, Олић
Збирка задатака Адамов, Макивић, Олић
Техника и технологија Вулкан Уџбеник  техника и технологија Луковић, Марковић
Немачки језик „DATA STATUS” Prima plus A2.1 ново издање, уџбеник Friederike Jin,Lutz Rohrmann
Prima plus А2.1 ново издање, радна свеска Friederike Jin,Lutz Rohrmann
Историја „Нови логос“ Уџбеник 7. Антић,Милиновић
Музичка култура „Клет“ Музичка култура 7 Грујић,Соколовић,Кесић,Лековић
Енглески језик „DATA STATUS” To The Top Plus 3 H.Q. Mirchell,Malkogianni
To The Top Plus 3  радна свеска H.Q. Mirchell,Malkogianni
Информатика и рачунарство „Едука“ Уџбеник за седми разред Алексић,Велјковић,Бајчетић
Ликовна култура БИГЗ Ликовна култура 7 Миливоје Мишко Павловић

ОСМИ РАЗРЕД

Предмет Назив издавача Назив уџбеника или другог наст. средства Име аутора
Српски језик и књижевност ВУЛКАН Читанка Јерков,Петровић,Колаковић
Граматика Милићевић,Ракоњац-Николов
Радна свеска Петровић,Колаковић,милићевић,Ракоњац-Николов
Географија КЛЕТТ Географија 8. уџбеник Плазинић
Физика КЛЕТТ Уџбеник Радојевић
Збирка задатака са лабор. вежб. Радојевић
Математика КЛЕТТ Уџбеник Икодиновић
Збирка задатака Поповић, Станић
Биологија НОВИ ЛОГОС Уџбеник Гордана Субаковић-Симић
Хемија ГЕРУНДИЈУМ Уџбеник Адамов, Макивић
Лабораторијске вежбе Адамов, Макивић
ТИТ ВУЛКАН Уџбеник Петровић
Немачки језик „DATA STATUS” Prima plus  А 2 2 ,уџбеник Friederike Jin,Lutz Rohrmann
„DATA STATUS” Prima plus  A 2 2 , радна свеска Friederike Jin,Lutz Rohrmann
Историја ВУЛКАН Уџбеник Димитријевић
Музичка култура КЛЕТТ Музичка култура  – Грујић, Соколовић
Енглески језик „DATA STATUS” To The Top plus 4 H.Q. Mirchell
„DATA STATUS” To The Top plus 4, радна свеска H.Q. Mirchell
Информатика и рачунарство ЕДУКА ИНФОРМАТИКА 8 уџбеник Алексић, Бајчетић
Ликовна култура БИГЗ Ликовна култура 8 Глигоријевић
Please follow and like us:

Ostavi komentar

Vaša email aadresa neće biti objavljena. Obavezna polja markirana su sa *

Последњи коментари
  Категорије
  Контакт
  Контактирајте нас данас
  • др Славка Жупунског 3 23000 Зрењанин
  • 023 581 160
  • 023 581 161
  • osvuk@vuk.edu.rs