Документа
Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно васпитним установама ПДФ Штампа Eл. пошта

Овим Правилником утврђује се Протокол поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

Протокол из  члана 1. став 1.  овог Правилника одштампан је уз овај Правилник и чини његов саставни део.

Овај Правилник је објављен у ‘’Службеном гласнику Републике Србије’’број 30/2010 дана 07.05.2010.године, а  ступа на снагу осмог дана од дања објављивања, односно 15.05.2010.године.

 
Упис ученика у први разред за школску 2017/2018. годину ПДФ Штампа Eл. пошта

Полако почињу припреме за упис ученика у први разред. Наредне школске године први разред ће похађати деца која су рођена у периоду од 01.03.2010. године до 28.02.2011. године. Сва деца која полазе у школу тестирају се код педагога  школе  како би се утврдила зрелост и спремност детета за полазак у први разред. Након пријављивања детета школи, родитељи ће током априла бити обавештени о времену тестирања детета. Родитеље највише занима шта ће се догађати на тестирању...

Опширније...
 
Годишњи план рада ОШ "Вук Караџић" ПДФ Штампа Eл. пошта

Годишњи план рада ОШ "Вук Караџић"

Школска 2012-13. година

На основу члана 57. став 1. тачка 2 и у складу са чланом 89. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС, број: 72/09 и 52/2011), након прибављања мишљења Ученичког парламента које је дато на седници одржаној дана 10.09.2012.године, и након разматрања предлога Годишњег плана рада школе на седници Наставничког већа одржаној дана 13.09.2012.године, и на седници Савета родитеља одржаној дана 14.09.2012. године, Школски одбор ОШ ''Вук Караџић'' Зрењанин је на седници одржаној дана 14.09.2012.године донео

Годишњи план рада ОШ "Вук Караџић"

Школска 2012-13. година

 
ПДФ Штампа Eл. пошта

На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),

министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА

У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

Опширније...
 
«ПочетакПретходна123СледећаКрај»

Страна 3 од 3