Распоред допунске, додатне и припремне наставе, као и слободних наставних активности за време зимског распуста школске 2018/19. године ПДФ Штампа Eл. пошта

На основу члана 12. Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2018/19. годину ( (''Службени лист АП Војводине'', број 27/2018), на предлог Наставничког већа од 24.12.2018.године, директорка школе, Славица Нађалин дана 24.12.2018.године, доноси

ОДЛУКУ

О БРОЈУ ЧАСОВА, ОБУХВАТУ УЧЕНИКА И РАСПОРЕДУ ИЗВОЂЕЊА ДОДАТНОГ И ДОПУНСКОГ РАДА, СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ СА УЧЕНИЦИМА ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ РАСПУСТА

У ШК.2018/19. години

 

Rezultat slika za learning