Nastanjivi Mlečni put ПДФ Штампа Eл. пошта

Nastanjivi Mlečni put

Neke članke i neke teme po raznoraznim sajtovima je relativno lako prevesti ili predstaviti. Ono što piše Darko Donevski na svom blogu SAPIENS KLUB i na svom facebooku nije tako jednostavno, teško se prepričava. Bilo koje prepričavanje ili predstavljanje njegovih tema ne bi bilo ni blizu njegovog autentičnog literarnog stila.

   

Nastanjivi Mlečni put

Neke članke i neke teme po raznoraznim sajtovima je relativno lako prevesti ili predstaviti. Ono što piše Darko Donevski na svom blogu SAPIENS KLUB i na svom facebooku nije tako jednostavno, teško se prepričava. Bilo koje prepričavanje ili predstavljanje njegovih tema ne bi bilo ni blizu njegovog autentičnog literarnog stila.

"Da su sve zvezde bile teže od tri solarne mase, mogle bi da žive samo pola milijarde godina i veoma je teško napraviti bilo kakve uslove za razvoj života dalje od primitivnog jednoćelijskog organizma u takvim uslovima. Veoma je mala verovatnoća da bi galaksija puna zvezda od tri solarne mase dostigla drugi veliki stepenik na putu prema tehnološkoj civilizaciji, a to je upravo razvoj eukariotskih ćelija. Za postizanje tog nivoa, stvari su morale postati složenije. Trebalo je više od tri milijarde godina da bi se se na Zemlji razvio izvanredno složen molekularni mehanizam koji deluje u sadašnjim eukariotskim ćelijama, uključujući i ćelije ljudskog tela. Tokom najvećeg dela geološkog vremena, živa bića su ostala u osnovi na jednoćelijskom stupnju , ali su se postepeno usložnjavala na molekularnom nivou.

    Kada bi najmanje zvezde u galaksiji bile 25% teže od Sunca, maksimalni životni vek takvih zvezda bio bi oko tri milijarde godina i u tom slučaju bi na veoma malom broju planeta mogao da se razvije život na nivou složenog, višećelijskog stepena. Hipotetički govoreći, ako bi neka obližnja zvezda, recimo Procion koja ima 1,4 mase Sunca, imala Zemljinu bliznakinju život bi se možda razvio u dalekim okeanima ove planete samo ako bi uspeo da opstane i u fazi crvenog džina kroz koju je prošao i Procionov saputnik – beli patuljak! 
    Zamislimo da se na toj planeti razvija molekularni mehanizam sličan onom na Zemlji. Ovaj “čudesni” evolutivni razvoj će morati da se zaustavi prilično rano, jer Procion previše brzo sagoreva vodonik, i za samo nekoliko stotina miliona godina će postati crveni džin. Takvi ogromni objekti sterilišu bilo kakvu nastanjivu planetu koja se nađe u njegovoj blizini."

 Detaljnije na SAPIENS KLUB