Ђачке екскурзије ПДФ Штампа Eл. пошта

Ђачке екскурзије

Педагошка функција ученичких екскурзија и њихових организација је условљена задацима целокупног васпитног и образовног рада.

Екскурзије се организују са циљем да се теоријско знање повезује са практичним и то путем опсервације и непосредног сусрета и доживљаја. У свакој специфичној ситуацији, када се ученици нађу ван учионице могуће је утицати на формирање и развој ученика за очување и заштиту природе и знаменитости, за правилно провођење слободног времена.

Циљ и задаци екскурзија морају бити усклађени са целокупним образовно васпитним радом пре и после екскурзије.
Оно што ученици сазнају на екскурзији требало би да буде продубљено путем сазнања, оплемењено у непосредном сусрету, обогаћено у доживљај.
Екскурзије су планиране и реализоване у складу са Правилником о измени правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања.

Образовни задаци ученичких екскурзија се састоје пре свега у томе да ученици упознају природне лепоте своје домовине, насеља, пределе, културно историјске споменике и непосредно их посматрају, те на тај начин стичу и трајне представе о њима, а васпитни задаци су јачање родољубља и патриотизма, васпитање за екологију (очување природе и унапређење услова за развој и раст биљака и животиња).
Планиране екскурзије се реализују уз пуну сарадњу и подршку Савета родитеља школе.

Обавеза одељенских старешина је да детаљније разраде планове екскурзија и конкретизују задатке и анализирају реализације екскурзија.