7. razred

Sila i kretanje   Sila i kretanje. Prvi Njutnov zakon Ravnomerno promenljivo pravolinijsko kretanje Veza između sile, mase i ubrzanja. […]
Pročitaj više
Kontakt
Kontaktirajte nas danas
  • Narodnog fronta 3 23000 Zrenjanin
  • 023 581 160
  • 023 581 161
  • osvuk@vuk.edu.rs