Raspored časova 2019/2020.

RASPORED ČASOVA U 1. CIKLUSU ZA ŠKOLSKU 2019/2020.GODINU

I-1

II-1

II-2

III-1

III-2

IV-1

IV-2

RASPORED ČASOVA U 2. CIKLUSU – OD PETOG DO OSMOG RAZREDA ZA ŠKOLSKU 2019/2020.GODINU (obavezna i izborna nastava)

Za PDF verziju rasporeda kliknite ovde.