Запослени Штампа

 

На овој страници се можете упознати за запосленим лицима наше школе

 

УПРАВА ШКОЛЕ

Татјана Павловић

директор школе

 

 

 

 

Гиза Гогић

секретар школе

Вера Дураковић

шеф рачуноводства

Миленка Ружић

административна радница

 

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА

 

 

Снежана Станишић - Кондић

професор разредне наставе

Учитељица одељења IV-1

Далиборка Путић - Бераров

професор разредне наставе

Учитељица одељења IV-2

 

Александра Вуковојац

професор разредне наставе

Учитељица одељења I-1

Драгана Момиров

професор разредне наставе

Учитељица одељења I-2

 

Соња Љуботина

професор разредне наставе

Учитељица одељења II-1


Гордана Корња

професор разредне наставе

Учитељица одељења II-2

 

 

Ружица Марков

професор разредне наставе

Учитељица одељења III-2

Биљана Керкез

професор разредне наставе

Учитељица одељења III-1

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА


Татјана Марчићев

професор српског језика

одељењски старешина VIII-1

Сања Попов

професор српског језика

одељењски старешина VI-1

Дијана Зубнар

професор немачког језика

одељењски старешина VIII-2

Дарја Костовски

професор српског језика

одељењски старешина VI-1

 

 

 

 

Александра Исаков - Станков

професор енглеског језика

Марина Цвекић

професор енглеског језика

 Нера Цветков

професор енглеског језика

 

 

 

 

Рајна Круљ

професор ликовне културе

Даниела Аврам

професор музичке културе

одељењски старешина VII-1

 

 

 

 

Душан Стјепановић

професор историје

Јелена Срдановић

професор географије

одељењски старешина V-1

Немања Мицић

мастер професор физике

одељењски старешина V-2 

 

Невена Марков

професор математике

одељењски старешина VII-2

Милорад Јосић

професор математике

Милена Мирчов

професор математике

 

 

Зорица Радишић

професор биологије

Јована Мркушић

професор хемије

 

 

Милосава Сташевић

професор технике и технологије, техничког и информатичког образовања

Милан Омаљев

професор техничког и информатичког образовања

 

 

Славица Нађалин

професор физичког васпитања

одељењски старешина VI-2

Мирослав Молнар

професор физичког васпитања

 

 

 

 

 

Весна Марковић

професор информатике и рачунарства

Дејан Костић

вероучитељ

 

 

 

 

 

Данијела Бодирога

учитељица у боравку

 

 

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

 

 

 

Гордана Арва

педагог школе

Кристина Јоњев

библиотекар

 ПОМОЋНО ОСОБЉЕ


 

 

Слађана Кађунко

куварица

Светлана Ђекић

куварица

 

 

 

 

 

 

Зора Увалин

спремачица

Гордана Моришан

спремачица

Хајналка Булић

спремачица

 

 

 

 

Гордана Цветановић

спремачица

Јасмина Мишић

спремачица

 

 

 

Драгомир Вукобрат

домар