Globalna mapa Moho granice Штампа

    Globalna mapa Moho granice

    9. mart 2012.
    Prva globalna karta visoke rezolucije granice između Zemljine kore i plašta - Moho - je nastala na osnovu podataka sa ESA - inog gravitacionog satelita GOCE. Razumevanje Moho granice će dati nova saznanja o unutrašnjoj dinamici Zemlje.
    Zemljina kora je površinski sloj ili čvrsta školjka naše planete. Iako čini manje od 1% zapremine planete, kora je izuzetno važna ne samo zato što živimo na njoj, već i zato što se u njoj nalaze svi naši geološki resursi, prirodni gas, nafta i minerali.

 

 

    Globalna mapa Moho granice

    9. mart 2012.
    Prva globalna karta visoke rezolucije granice između Zemljine kore i plašta - Moho - je nastala na osnovu podataka sa ESA - inog gravitacionog satelita GOCE. Razumevanje Moho granice će dati nova saznanja o unutrašnjoj dinamici Zemlje.
    Zemljina kora je površinski sloj ili čvrsta školjka naše planete. Iako čini manje od 1% zapremine planete, kora je izuzetno važna ne samo zato što živimo na njoj, već i zato što se u njoj nalaze svi naši geološki resursi, prirodni gas, nafta i minerali.

  Kora i gornji plašt su mesto gde se dešava većina geoloških procesa od velikog značaja, kao što su zemljotresi, vulkanizam i orogeneza (nastanak planina).
  
   Do pre samo jednog veka, nismo znali da Zemlja ima koru. Godine 1909, hrvatski seizmolog Andrija Mohorovičić utvrdio je da na oko 50 km pod zemljom postoje promene u brzinama seizmičkih talasa koje se javljaju zbog postojanja granice dva sloja u Zemljinoj plićoj unutrašnjosti. Od tada, je granica između Zemljine kore i osnovnog plašta poznata kao Mohorovičićev diskontinuitet ili Moho.
    Sve što danas znamo o dubokim slojevima Zemlje potiče od seizmičke i gravimetrijske metode.
    Seizmičke metode su zasnovane na posmatranju promene brzine prostiranja seizmičkih talasa između kore i plašta.
    Gravimetrijska metoda posmatra gravitacione efekte koji nastaju zbog razlika gustine izazvane promenama sastava kore i plašta.

 

     GOCE meri gravitaciono polje i modele geoida sa tačnošću bez presedana i unapređuje naše znanje o cirkulaciji okeana, koji imaju ključnu ulogu u razmeni energije širom sveta, nivou mora i promenama procesa u unutrašnjosti Zemlje.
    Po prvi put  je moguće proceniti dubinu Moho granice sa rezolucijom bez presedana širom sveta, kao i u područjima gde podaci nisu dostupni. Dobijaju se novi dokazi za razumevanje dinamike unutrašnjosti Zemlje i razotkrivanje gravitacionih signala koji potiču od nepoznate i neredovne podpovršinske raspodele gustine.

Detaljnije na ESA

←  Vukova geografija