Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Штампа

Дана 2.12.2017. године, у ОШ ''Иво Андрић'' у Раковици одржано је стручно саветовање под називом ''Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава''. Стручно саветовање подељено је у седам група: креативни наставни рад, добри избори, пројектовање наставе, индивидуализација као потреба, лепо понашање, одлична ваннаставна пракса  и будућност у учионици – наставна средства. Из групе презентација креативни наставни рад, наставник физике Немања Мицић, пријављен на стручно саветовање од стране ОШ ''Жарко Зрењанин'' и ОШ ''Вук Караџић'', у којима је тренутно запослен,  представио је своје наставне методе које користи на часовима физике. Од мноштва презентација, изабрао је тему ''Брзина светлости. Индекс и закон преламања светлости. Тотална рефлексија'' са којом је присутним наставницима представио методе којима се служи на својим предавањима.


 

Из групе презентација одлична ваннаставна пракса, наставница географије Срдановић и наставник физике Немања Мицић представили су кроз презентацију њихову посету са ученицима ОШ ''Вук Караџић'' Покрајинском заводу за заштиту природе у Новом Саду. Тема посете била је ''Рађање горе'' аутора др Ивана Дулића, а на предлог нашег наставника Мише Брацића. Наставници су у десетак минута дали кратак опис о томе које су се активности реализовале у току овог путовања, какву су корелацију предмета успоставили међу ученицима и дали су кратак преглед резултата рада.