Вукова хемија ПДФ Штампа Eл. пошта

Наставна област: ОПШТА ХЕМИЈА

Наставне теме:

1. Хемија и њен значај

2.Основни хемијски појмови

3.       а) Структура супстанце – атом и структура атома

б) Структура супстанце – честице које изграђују супстанцу:

атоми, молекули и јони

4. Хомогене смеше – раствори

5. Хемијске реакције и израчунавања1.
1.
1.

1.1.

Наставна област: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (1.полугодиште)

Наставне теме:

1. Неметали, оксиди неметала и киселине

2. Метали, оксиди метала и хидроксиди

3. Соли

4. Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида и соли

1. Неметали – увод

2. Водоник

3. Кисеоник

4. Сумпор

5. Азот

6. Угљеник

7. Задаци за вежбање – 1.део

8. Задаци за вежбање – 2. Део

9. Рачунски задаци – неметали

10. Систематизација – неметали

11. Критеријум оцењивања - неметали

12. Филмић о фосфору

13. Фотогалерија неметали

14. Решавање рачунских задатака - мол, моларна маса


1. Метали - увод

2. Рачунски задаци метали - n,m,M

3. Рачунски задаци метали - процентни садржај елемената

4. Видео снимак - гашење живог креча

5. Видео снимак - реакција натријума са водом

6. Видео снимак - реакција калцијума и воде

7. Видео снимак - хемијске особине калцијума

8. Калцијум

9. Fe, Cu, Al

10. Критеријуми оцењивања - метали

11. Питања за учење

1.Формуле и називи соли

2. Добијање соли

3. Неорганска једињења - формуле и називи

4. Рачунски задаци - соли

5. Соли - вежбање

6. Својства и примена соли

 

1.Наставна област: ОРГАНСКА ХЕМИЈА(2.полугодиште)

Наставне теме:

1. Увод у Органску хемију

2. Угљовдоници

3. Органска једињења са кисеоником

4. Биолошки важна органска једињења

5. Хемија животне средине