Вукова хемија ПДФ Штампа Eл. пошта

Наставна област: ОПШТА ХЕМИЈА

Наставне теме:

1. Хемија и њен значај

2.Основни хемијски појмови

3.       а) Структура супстанце – атом и структура атома

б) Структура супстанце – честице које изграђују супстанцу:

атоми, молекули и јони

4. Хомогене смеше – раствори

5. Хемијске реакције и израчунавања1.
1.
1.

1.

1.1.

Наставна област: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (1.полугодиште)

Наставне теме:

1. Неметали, оксиди неметала и киселине

2. Метали, оксиди метала и хидроксиди

3. Соли

4. Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида и соли

1. Неметали – увод

2. Водоник

3. Кисеоник

4. Сумпор

5. Азот

6. Угљеник

7. Задаци за вежбање – 1.део

8. Задаци за вежбање – 2. Део

9. Рачунски задаци – неметали

10. Систематизација – неметали

11. Критеријум оцењивања - неметали

12. Филмић о фосфору

13. Фотогалерија неметали

14. Решавање рачунских задатака - мол, моларна маса


1.


1.

 

1.Наставна област: ОРГАНСКА ХЕМИЈА(2.полугодиште)

Наставне теме:

1. Увод у Органску хемију

2. Угљовдоници

3. Органска једињења са кисеоником

4. Биолошки важна органска једињења

5. Хемија животне средине