Продужени боравак ПДФ Штампа Eл. пошта

Организација рада продуженог боравка усклађује се са радом смена.

Ученици који су укључени у рад боравка могу да дођу у школу већ у 6.00 часова, када их прихватају васпитачи који организују пријем, доручак и одлазак на наставу (ако ученици иду пре подне). Васпитачи их поново прихватају по завршетку часова а затим организују целокупан рад до повратка у родитељске домове.

Када ученици иду после подне, све активности се организују до 13 и 30 часова када почиње настава.
Формиране су две групе ученика од првог до четвртог разреда.
Због боље организације рада и простора, није могуће формирати групе по разредима него су оформљене две хетерогене групе.
Реализација васпитно образовног рада обухвата:
- Учење (самосталан рад)
- Активност ученика у слободном времену
Оријентациони програм садржи следеће елементе:
- развој личности ученика у интелектуалном и друштвено моралном погледу
- васпитање за колективизам
- радно-техничко васпитање
- сарадња са родитељима и ученицима
У продуженом боравку раде учитељице Данијела Бодирога и Корња Гордана.