Вукова физика ПДФ Штампа Eл. пошта

 

Овa страница би требала да послужи, пре свега, ученицима наше школе, а потом и свим заинтересованим особама које доспеју на школски сајт. Презентације, које служе као белешке са часова, можете преузети као што је објашњено доле у опису.

 

Упутство за отварање презентација:

1. Кликните на жељени наслов

2. Отвориће вам се фајл у новом прозору

3. Кликните на опцију преузми (на слици уоквирено црвеном бојом)

 

 


 


ЛЕКЦИЈЕ СОРТИРАНЕ ПО РАЗРЕДИМА, ПОЛУГОДИШТИМА И ОБЛАСТИМА

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА

__________________________________________________


ШЕСТИ РАЗРЕД - УВОД


1. Физика - основна наука о природи

2. Супстанца. Материја и физичко поље

3. Природне појаве


ШЕСТИ РАЗРЕД - КРЕТАЊЕ

 

1. Задаци из равномерно праволинијског кретања

2. Задаци из средње брзине

3. Задаци из релативне брзине - додатна настава

 
ШЕСТИ РАЗРЕД - СИЛА

 

1. Узајамно деловање два тела

2. Сила Земљине теже. Гравитациона сила

3. Сила трења и отпора средине

4. Електрична сила

5. Магнетна сила


 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА

____________________________________________________

 

ШЕСТИ РАЗРЕД - МЕРЕЊЕ


1. Физичке величине и мерне јединице

2. Мерење

3. Средња вредност мерене величине и грешке мерења

4. Степенице за претварање физичких величина

5. Задаци за вежбу

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД - МАСА И ГУСТИНА


1. Маса тела. Први Њутнов закон механике

2. Густина тела

 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД - ПРИТИСАК


1. Притисак - појам. Притисак чврстих тела

2. Хидростатички притисак

3. Атмосферски притисак

4. Паскалов закон и његова примена

 

 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ДНЕВНИК ИЗ ФИЗИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ 6. РАЗРЕДА


 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА

____________________________________________________

 

СЕДМИ РАЗРЕД - СИЛА И КРЕТАЊЕ

 

1. Задаци из равномерног променљивог праволинијског кретања

2. Задаци из средње брзине

3. График зависности брзине и пређеног пута од времена код равномерног праволинијског кретања

4. График зависности брзине и пређеног пута од времена код равномерног променљивог праволинијског кретања

5. Задаци из динамике

6. Комбиновани графици (динамика + равномерно променљиво праволинијско кретање)

ЗБИРКА ЗАДАТАКА - ПРИПРЕМА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 7. РАЗРЕД


 

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА

____________________________________________________


СЕДМИ РАЗРЕД - КРЕТАЊЕ ТЕЛА У ГРАВИТАЦИОНОМ ПОЉУ

СИЛА ТРЕЊА


1. Слободан пад. Вертикални хитац наниже и навише

2. Сила трења

3. Сила отпора средине

 

СЕДМИ РАЗРЕД - РАВНОТЕЖА ТЕЛА


1. Равнотежа тела - појам и врсте равнотеже

2. Полуга. Момент силе.

3. Сила потиска. Архимедов закон. Пливање и роњење тела

Мариана Јашков - пливање, тоњење и лебдење тела :)

Филм о настанку Архимедовог закона

 

 
СЕДМИ РАЗРЕД - МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА


1. Рад, енергија и снага - појам. Механички рад

2. Рад силе теже и силе трења

3. Механичка енергија – кинетичка и потенцијална енергија

4. Закон одржања механичке енергије

5. Снага и коефицијент корисног дејства

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД - ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ


1. Топлотне појаве (све лекције на једној презентацији)

 

 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ДНЕВНИК ИЗ ФИЗИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ 7. РАЗРЕДА (ПРВИ ДЕО)


ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ВЕЖБА - ОДРЕЂИВАЊА РАДА СИЛЕ ПОД

ЧИЈИМ СЕ ДЕЈСТВОМ ТЕЛО КРЕЋЕ ПО РАЗЛИЧИТИМ ПОДЛОГАМА


ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ВЕЖБА - ОДРЕЂИВАЊЕ ГУСТИНЕ

ТЕЧНОСТИ ПОМОЋУ ВАГЕ И МЕНЗУРЕ

 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

____________________________________________________

 

ОСМИ РАЗРЕД - ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ


1. Осцилаторно кретање. Величине помоћу којих описујемо осцилаторно кретање. Математичко клатно

2. Закон одржања механичке енергије при хармонијском осциловању

3. Таласно кретање. Звук. Принудне осцилације и појава резонанције

 

* ЗАДАЦИ ИЗ ОСЦИЛАЦИЈА И ТАЛАСА - ВЕЖБАЊЕ НА ЧАСУ И ДОМАЋИ ЗАДАЦИ *

*ЗАДАЦИ ИЗ ОСЦИЛАЦИЈА И ТАЛАСА ЗА ДОДАТНУ НАСТАВУ*

*ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА - ПРИПРЕМА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ*

 

ОСМИ РАЗРЕД - СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ

 

1. Светлосне појаве. Праволинијско простирање светлости

2. Закон одбијања светлости. Равна огледала. Конструкција ликова

3. Сферна огледала - конструкција ликова

4. Брзина светлости. Индекс и закон преламања светлости. Тотална рефлексија

5. Преламање светлости кроз сочиво и призму

6. Конструкција ликова код сабирног и расипног сочива. Једначина сочива

7. Око и корекција вида. Оптички инструменти - лупа и микроскоп

8. Задаци из сферних огледала

9. Задаци из брзине светлости, апсолутног и релативног индекса преламања

10. Задаци из сабирног и расипног сочива

11*. Задаци за додатну наставу из оптике - први део

12*. Задаци за додатну наставу из оптике - други део

 

 

ОСМИ РАЗРЕД - ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ


1. Наелектрисање тела. Количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања

 

 

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

____________________________________________________

 

 

ОСМИ РАЗРЕД - ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА


1. Електрична струја - настанак

4. Електрична отпорност проводника

5. Омов закон. Везивање отпорника у електричном колу

6. Рад и снага електричне енергије. Џулов закон

 


 

 

ОСМИ РАЗРЕД - МАГНЕТНО ПОЉЕ


1. Магнетизам - увод. Стални магнети и магнетно поље Земље

2. Магнетно поље електричне струје

3. Магнетна индукција и магнетни флукс

4. Дејство магнетног поља на струјни проводник. Амперова сила

5. Допринос Николе Тесле и Михаила Пупина науци о електромагнетним појавамаОСМИ РАЗРЕД - ОСНОВИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ


1. Структура атома. Нуклеарне силе

2. Природна радиоактивност. Алфа, бета и гама распад

3. Биолошко дејство радиоактивног распада

4. Вештачка радиоактивност. Фисија и фузија

5. Примена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења

6. Заштита од радиоактивног зрачењаОСМИ РАЗРЕД - ФИЗИКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

-ИНФОРМАЦИЈЕ-

 

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА СЕ ОДРЖАВАЈУ СВАКОГ ПОНЕДЕЉКА И ЧЕТВРТКА У ТЕРМИНУ ПРЕЧАСА

(7:10h ПРЕПОДНЕ/12:40h ПОПОДНЕ)

ПРИПРЕМА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОДРЖАВАЋЕ СЕ СРЕДОМ У ТЕРМИНУ ПРЕЧАСА

(7:10h ПРЕПОДНЕ/12:40h ПОПОДНЕ)


-ЗАНИМЉИВОСТИ-


Као што знате, нажалост, данас ретко која школа има адекватно опремљену лабораторију за природне науке. Међутим, постоји апликација за виртуелну лабораторију из сваког предмета природних наука (биологија, физика, хемија) где ђаци, наставници, а и остали заинтересовани, могу радити експерименте без куповине апаратуре.


КЛИКНИ ОВДЕ ЗА ВИРТУЕЛНУ ЛАБОРАТОРИЈУ ФИЗИКЕ

КЛИКНИ ОВДЕ ЗА ВИРТУЕЛНУ ЛАБОРАТИЈУ ХЕМИЈЕ

КЛИКНИ ОВДЕ ЗА ВИРТУЕЛНУ ЛАБОРАТОРИЈУ БИОЛОГИЈЕ

КЛИКНИ ОВДЕ ЗА ВИРТУЕЛНУ РАДИОНИЦУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

 

 

 

 

Предметни наставник:

MSc Немања Мицић

докторанд физике

Контакт адреса:

Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Facebook контакт:

https://www.facebook.com/nemanjamfiz