Вукова физика ПДФ Штампа Eл. пошта

 

Овa страница би требала да послужи, пре свега, ученицима наше школе, а потом и свим заинтересованим особама које доспеју на школски сајт. Презентације, које служе као белешке са часова, можете преузети као што је објашњено доле у опису.

 

Упутство за отварање презентација:

1. Кликните на жељени наслов

2. Отвориће вам се фајл у новом прозору

3. Кликните на опцију преузми (на слици уоквирено црвеном бојом)

 

 


 


ЛЕКЦИЈЕ СОРТИРАНЕ ПО РАЗРЕДИМА, ПОЛУГОДИШТИМА И ОБЛАСТИМА

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА

__________________________________________________


ШЕСТИ РАЗРЕД - УВОД


1. Физика - основна наука о природи

2. Супстанца. Материја и физичко поље

3. Природне појаве


ШЕСТИ РАЗРЕД - КРЕТАЊЕ

 

1. Задаци из равномерно праволинијског кретања

2. Задаци из средње брзине

3. Задаци из релативне брзине - додатна настава

 
ШЕСТИ РАЗРЕД - СИЛА

 

1. Узајамно деловање два тела

2. Сила Земљине теже. Гравитациона сила

3. Сила трења и отпора средине

4. Електрична сила

5. Магнетна сила

6. Еластична сила

7. Резултујућа сила и сила еластичности - додатна настава


 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА

____________________________________________________

 

ШЕСТИ РАЗРЕД - МЕРЕЊЕ


1. Физичке величине и мерне јединице

2. Мерење дужине и времена. Површина и запремина тела. Мерење запремине чврстих тела

3. Средња вредност физичке величине и грешке при мерењу

4. Степенице за претварање физичких величина

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД - МАСА И ГУСТИНА

 

1. Маса и тежина тела. Разлика између масе и тежине тела. Први Њутнов закон механике - закон инерције

2. Густина тела

3. Задаци из Масе и густине тела

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД - ПРИТИСАК

 

 

 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ДНЕВНИК ИЗ ФИЗИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ 6. РАЗРЕДА


 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА

____________________________________________________

 

СЕДМИ РАЗРЕД - СИЛА И КРЕТАЊЕ

 

1. Задаци из равномерног променљивог праволинијског кретања

2. Задаци из средње брзине

3. График зависности брзине и пређеног пута од времена код равномерног праволинијског кретања

4. График зависности брзине и пређеног пута од времена код равномерног променљивог праволинијског кретања

5. Задаци из динамике

6. Комбиновани графици (динамика + равномерно променљиво праволинијско кретање)

ЗБИРКА ЗАДАТАКА - ПРИПРЕМА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 7. РАЗРЕД


 

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА

____________________________________________________


СЕДМИ РАЗРЕД - КРЕТАЊЕ ТЕЛА У ГРАВИТАЦИОНОМ ПОЉУ

СИЛА ТРЕЊА, ОТПОРА СРЕДИНЕ И ПОТИСКА


1. Слободан пад. Вертикални хитац наниже и навише

2. Сила трења

3. Сила отпора средине

4. Утицај силе трења и силе отпора средине на кретање тела

5. Сила потиска. Архимедов закон

 

СЕДМИ РАЗРЕД - РАВНОТЕЖА ТЕЛА


1. Равнотежа тела. Појам резултујуће силе. Слагање сила истих праваца и смера. Слагање сила истих праваца и супротних смерова. Слагање сила које граде угао од 90 степени.

2. Полуга. Момент силе. Врсте полуга.

3. Полуга и момент силе - рачунски задаци.

 
СЕДМИ РАЗРЕД - МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА


 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД - ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ


 

 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

____________________________________________________

 

ОСМИ РАЗРЕД - ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ


1. Осцилаторно кретање. Величине помоћу којих описујемо осцилаторно кретање. Математичко клатно

2. Закон одржања механичке енергије при хармонијском осциловању

3. Таласно кретање. Звук. Принудне осцилације и појава резонанције

 

* ЗАДАЦИ ИЗ ОСЦИЛАЦИЈА И ТАЛАСА - ВЕЖБАЊЕ НА ЧАСУ И ДОМАЋИ ЗАДАЦИ *

*ЗАДАЦИ ИЗ ОСЦИЛАЦИЈА И ТАЛАСА ЗА ДОДАТНУ НАСТАВУ*

*ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА - ПРИПРЕМА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ*

 

ОСМИ РАЗРЕД - СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ

 

1. Светлосне појаве. Праволинијско простирање светлости

2. Закон одбијања светлости. Равна огледала. Конструкција ликова

3. Сферна огледала - конструкција ликова

4. Брзина светлости. Индекс и закон преламања светлости. Тотална рефлексија

5. Преламање светлости кроз сочиво и призму

6. Конструкција ликова код сабирног и расипног сочива. Једначина сочива

7. Око и корекција вида. Оптички инструменти - лупа и микроскоп

8. Задаци из сферних огледала

9. Задаци из брзине светлости, апсолутног и релативног индекса преламања

10. Задаци из сабирног и расипног сочива

11*. Задаци за додатну наставу из оптике - први део

12*. Задаци за додатну наставу из оптике - други део

 

 

ОСМИ РАЗРЕД - ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ


1. Наелектрисање тела. Количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања

2. Узајамно деловање наелектрисаних тела. Кулонов закон. Јачина електричног поља

3. Електрични потенцијал и електрични напон. Веза између јачине електричног поља и напона

4. Проводници и изолатори

5. Електричне појаве у атмосфери

6. Електрично поље - рачунски задаци

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

____________________________________________________

 

 

ОСМИ РАЗРЕД - ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА


1. Електрична струја - појам. Услови за настанак електричне струје. Струја у металима и флуидима.


 

 

ОСМИ РАЗРЕД - МАГНЕТНО ПОЉЕ


 ОСМИ РАЗРЕД - ОСНОВИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ


 ОСМИ РАЗРЕД - ФИЗИКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

-Завршни реферат из физике-


Предлог тема за завршни реферат из ФИЗИКЕ

1. Историјски преглед развоја нуклеарне физике.

2. Структура атома и нуклеарне силе.

3. Алфа, бета и гама распад.

4. Биолошко дејство радиоактивности. Заштита од радиоактивних материјала.

5. Природна и вештачка радиоактивност.

6. Фисија и фузија.

7. Одређивање старости умрлих организама путем угљениковог изотопа C-14. Датирање угљеником.

8. Нуклеарна магнетна резонанца (NMR).

9. Поларизована светлост. Аурора Бореалис и Аурора Аустралис.

10. Откриће електрона. Миликенов експеримент.

11. Хемијске везе (јонска, ковалентна, водонична и метална веза).

12. Атомска бомба.

13. Допринос Николе Тесле и Михајла Пупина науци о електромагнетним појавама.

14. Примена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења.

15. Утицај физике на развој природних наука, медицине и технологије.

16. Нуклеарно оружје

17. Нуклеарне реакције. Примена нуклеарних реакција.

18. Гајгер – Милеров бројач.

19. Супернова. Неутронске звезде, црвени џинови и бели патуљци.

Образац за писање реферата можете преузети овде

 

 

 

-ИНФОРМАЦИЈЕ-

 

ДОПУНСКА НАСТАВА СЕ ОДРЖАВА СВАКОГ ПОНЕДЕЉКА У ТЕРМИНУ ПРЕЧАСА

(7:10h ПРЕПОДНЕ/12:40h ПОПОДНЕ)

ДОДАТНА НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА - ПОНЕДЕЉАК 7. ЧАС и СРЕДА ПРЕЧАС


-ЗАНИМЉИВОСТИ-


Као што знате, нажалост, данас ретко која школа има адекватно опремљену лабораторију за природне науке. Међутим, постоји апликација за виртуелну лабораторију из сваког предмета природних наука (биологија, физика, хемија) где ђаци, наставници, а и остали заинтересовани, могу радити експерименте без куповине апаратуре.


КЛИКНИ ОВДЕ ЗА ВИРТУЕЛНУ ЛАБОРАТОРИЈУ ФИЗИКЕ

КЛИКНИ ОВДЕ ЗА ВИРТУЕЛНУ ЛАБОРАТИЈУ ХЕМИЈЕ

КЛИКНИ ОВДЕ ЗА ВИРТУЕЛНУ ЛАБОРАТОРИЈУ БИОЛОГИЈЕ

КЛИКНИ ОВДЕ ЗА ВИРТУЕЛНУ РАДИОНИЦУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

 

 

 

 

Предметни наставник:

MSc Немања Мицић

докторанд физике

Контакт адреса:

Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Facebook контакт:

https://www.facebook.com/nemanjamfiz