Вукова физика ПДФ Штампа Eл. пошта

 

Овa страница би требала да послужи, пре свега, ученицима наше школе, а потом и свим заинтересованим особама које доспеју на школски сајт. Презентације, које служе као белешке са часова, можете преузети као што је објашњено доле у опису.

 

Упутство за отварање презентација:

1. Кликните на жељени наслов

2. Отвориће вам се фајл у новом прозору

3. Кликните на опцију преузми (на слици уоквирено црвеном бојом)

 

 


 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

__________________________________________________


ЕЛЕКТРИЧНА СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА - ПРЕЗЕНТАЦИЈА


ЛЕКЦИЈЕ СОРТИРАНЕ ПО РАЗРЕДИМА, ПОЛУГОДИШТИМА И ОБЛАСТИМА

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА

__________________________________________________


ШЕСТИ РАЗРЕД - УВОД И МЕХАНИЧКО КРЕТАЊЕ


1. Физика - основна наука о природи

2. Супстанца. Материја и физичко поље

3. Природне појаве. Физика - задаци и појам физике

4. Механичко кретање

5. Задаци из равномерног праволинијског кретања

6. Задаци из релативне брзине - додатна настава

 
ШЕСТИ РАЗРЕД - СИЛА

 

1. Узајамно деловање два тела

2. Сила Земљине теже. Гравитациона сила

3. Сила трења и отпора средине

4. Електрична сила

5. Магнетна сила

6. Еластична сила

7. Резултујућа сила и сила еластичности - додатна настава

8. Испитна питања за усмено одговарање


 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА

____________________________________________________

 

ШЕСТИ РАЗРЕД - МЕРЕЊЕ


1. Физичке величине и мерне јединице

2. Мерење дужине и времена. Површина и запремина тела. Мерење запремине чврстих тела

3. Средња вредност физичке величине и грешке при мерењу

4. Степенице за претварање физичких величина

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД - МАСА И ГУСТИНА

 

1. Маса и тежина тела. Разлика између масе и тежине тела. Први Њутнов закон механике - закон инерције

2. Густина тела

3. Задаци из Масе и густине тела 1

4. Задаци из Масе и густине тела 2

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД - ПРИТИСАК

 

1. Притисак - појам. Притисак чврстих тела

2. Хидростатички притисак. Закон спојених судова

3. Атмосферски притисак

4. Паскалов закон и његова примена

 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ДНЕВНИК ИЗ ФИЗИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ 6. РАЗРЕДА


 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА

____________________________________________________

 

СЕДМИ РАЗРЕД - СИЛА И КРЕТАЊЕ

 

1. Задаци из равномерног променљивог праволинијског кретања 2018/2019.

3. График зависности брзине и пређеног пута од времена код равномерног праволинијског кретања

4. График зависности брзине и пређеног пута од времена код равномерног променљивог праволинијског кретања

5. Задаци из динамике

6. Комбиновани графици (динамика + равномерно променљиво праволинијско кретање)

ЗБИРКА ЗАДАТАКА - ПРИПРЕМА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 7. РАЗРЕД


 

СЕДМИ РАЗРЕД - КРЕТАЊЕ ТЕЛА У ГРАВИТАЦИОНОМ ПОЉУ 

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА

____________________________________________________


СЕДМИ РАЗРЕД - СИЛА ТРЕЊА, ОТПОРА СРЕДИНЕ И ПОТИСКА


1. Слободан пад. Вертикални хитац наниже и навише

2. Сила трења

3. Сила отпора средине

4. Утицај силе трења и силе отпора средине на кретање тела

5. Сила потиска. Архимедов закон

 

СЕДМИ РАЗРЕД - РАВНОТЕЖА ТЕЛА


1. Равнотежа тела. Појам резултујуће силе. Слагање сила истих праваца и смера. Слагање сила истих праваца и супротних смерова. Слагање сила које граде угао од 90 степени.

2. Полуга. Момент силе. Врсте полуга.

3. Полуга и момент силе - рачунски задаци.

 
СЕДМИ РАЗРЕД - МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА1. Рад, енергија и снага - појам. Појам механичке енергије и рада силе

2. Пример позитивног и негативног рада. Рад силе теже и рад силе трења

3. Подела механичке енергије. Кинетичка енергија и гравитациона потенцијална енергија

4. Закон одржања механичке енергије

5. Снага. Коефицијент корисног дејства

6. Рачунски задаци из механичког рада - рад силе теже и силе трења 1

7. Рачунски задаци из механичког рада - рад силе теже и силе трења 2

8. Механички рад, енергија, снага - задаци за припрему контролног

9. РЕШЕЊА ЗАДАТАКА ИЗ РАДА, ЕНЕРГИЈЕ И СНАГЕ

 

СЕДМИ РАЗРЕД - ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ


1. Топлотне појаве

2. О атомима, молекулима и јонима учимо јер... (угледни час)

 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

____________________________________________________

 

ОСМИ РАЗРЕД - ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ


1. Осцилаторно кретање. Величине помоћу којих описујемо осцилаторно кретање. Математичко клатно

2. Закон одржања механичке енергије при хармонијском осциловању

3. Таласно кретање. Звук. Принудне осцилације и појава резонанције

4. Осцилације и таласи - рачунски задаци 2018/2019.

5. Осцилације и таласи - рачунски задаци за додатну наставу

 

 

ОСМИ РАЗРЕД - СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ

 

1. Светлосне појаве. Праволинијско простирање светлости

2. Закон одбијања светлости. Равна огледала. Конструкција ликова

3. Сферна огледала - конструкција ликова

4. Брзина светлости. Индекс и закон преламања светлости. Тотална рефлексија

5. Преламање светлости кроз сочиво и призму

6. Конструкција ликова код сабирног и расипног сочива. Једначина сочива

7. Око и корекција вида. Оптички инструменти - лупа и микроскоп

8. Задаци из сферних огледала

9. Задаци из брзине светлости, апсолутног и релативног индекса преламања

10. Задаци из сабирног и расипног сочива

11*. Задаци за додатну наставу из оптике - први део

12*. Задаци за додатну наставу из оптике - други део

 

 

ОСМИ РАЗРЕД - ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ


1. Наелектрисање тела. Количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања

2. Узајамно деловање наелектрисаних тела. Кулонов закон. Јачина електричног поља

3. Електрични потенцијал и електрични напон. Веза између јачине електричног поља и напона

4. Проводници и изолатори

5. Електричне појаве у атмосфери

6. Електрично поље - рачунски задаци


 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

____________________________________________________

 

 

ОСМИ РАЗРЕД - ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА


1. Електрична струја - појам. Услови за настанак електричне струје. Струја у металима и флуидима.

2. Извори електричне струје

3. Мерење електричне струје и напона

4. Електрична отпорност проводника

5. Омов закон за цело и део струјног кола. Везивање отпорника у електрично коло

6. Рад и снага електричне енергије. Џулов закон

7. Задаци из електричне струје


 

 

ОСМИ РАЗРЕД - МАГНЕТНО ПОЉЕ


1. Магнетно поље сталних магнета. Магнетно поље Земље

2. Магнетно поље електричне струје

3. Магнетна индукција и магнетни флукс

4. Дејство магнетног поља на струјни проводник. Амперова сила

5. Фарадејев закон електромагнетне индукције. Ленцово правило

 

ЛИСТИЋИ ЗА ОДГОВАРАЊЕ
ОСМИ РАЗРЕД - ОСНОВИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ


 ОСМИ РАЗРЕД - ФИЗИКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

-Завршни реферат из физике-


 

НАУЧНО - ПОПУЛАРНА ПРЕДАВАЊА1. Да ли је могућ живот без Ајнштајна?

2. О атомима, молекулима, јонима учимо јер...

3. Фотони - честице (кванти) светлости

4. Модели звезда


Предлог тема за завршни реферат из ФИЗИКЕ

1. Историјски преглед развоја нуклеарне физике.

2. Структура атома и нуклеарне силе.

3. Алфа, бета и гама распад.

4. Биолошко дејство радиоактивности. Заштита од радиоактивних материјала.

5. Природна и вештачка радиоактивност.

6. Фисија и фузија.

7. Одређивање старости умрлих организама путем угљениковог изотопа C-14. Датирање угљеником.

8. Нуклеарна магнетна резонанца (NMR).

9. Поларизована светлост. Аурора Бореалис и Аурора Аустралис.

10. Откриће електрона. Миликенов експеримент.

11. Хемијске везе (јонска, ковалентна, водонична и метална веза).

12. Атомска бомба.

13. Допринос Николе Тесле и Михајла Пупина науци о електромагнетним појавама.

14. Примена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења.

15. Утицај физике на развој природних наука, медицине и технологије.

16. Нуклеарно оружје

17. Нуклеарне реакције. Примена нуклеарних реакција.

18. Гајгер – Милеров бројач.

19. Супернова. Неутронске звезде, црвени џинови и бели патуљци.

Образац за писање реферата можете преузети овде

 

-ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ-


1.  Понављање градива - Равномерно променљиво праволинијско кретањe

 


 


 

-ИНФОРМАЦИЈЕ-

 

 


-ЗАНИМЉИВОСТИ-


Као што знате, нажалост, данас ретко која школа има адекватно опремљену лабораторију за природне науке. Међутим, постоји апликација за виртуелну лабораторију из сваког предмета природних наука (биологија, физика, хемија) где ђаци, наставници, а и остали заинтересовани, могу радити експерименте без куповине апаратуре.


КЛИКНИ ОВДЕ ЗА ВИРТУЕЛНУ ЛАБОРАТОРИЈУ ФИЗИКЕ

КЛИКНИ ОВДЕ ЗА ВИРТУЕЛНУ ЛАБОРАТИЈУ ХЕМИЈЕ

КЛИКНИ ОВДЕ ЗА ВИРТУЕЛНУ ЛАБОРАТОРИЈУ БИОЛОГИЈЕ

КЛИКНИ ОВДЕ ЗА ВИРТУЕЛНУ РАДИОНИЦУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

 

Задаци са општинског, окружног и републичког такмичења из физике

 

 

Предметни наставник:

MSc Немања Мицић

докторанд физике

Контакт адреса:

Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Facebook контакт:

https://www.facebook.com/nemanjamfiz