Годишњи план рада ОШ "Вук Караџић" ПДФ Штампа Eл. пошта

Годишњи план рада ОШ "Вук Караџић"

Школска 2012-13. година

На основу члана 57. став 1. тачка 2 и у складу са чланом 89. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС, број: 72/09 и 52/2011), након прибављања мишљења Ученичког парламента које је дато на седници одржаној дана 10.09.2012.године, и након разматрања предлога Годишњег плана рада школе на седници Наставничког већа одржаној дана 13.09.2012.године, и на седници Савета родитеља одржаној дана 14.09.2012. године, Школски одбор ОШ ''Вук Караџић'' Зрењанин је на седници одржаној дана 14.09.2012.године донео

Годишњи план рада ОШ "Вук Караџић"

Школска 2012-13. година