Kark Fridrih Gaus ПДФ Штампа Eл. пошта

Poznati matematičari

KARL FRIDRIH GAUS (1777-1855) je rano pokazao svoju darovitost za matematiku.jednom prilikom učitelj odluči da ga zaposli pa mu dade da sabere sve brojeve od 1 do 100. Na veliko iznenađenj svog učitelj Gaus je vrlo brzo dobio rezultat 5050. Evo šta je Gaus uradio:

Poznati matematičari

KARL FRIDRIH GAUS (1777-1855) je rano pokazao svoju darovitost za matematiku.jednom prilikom učitelj odluči da ga zaposli pa mu dade da sabere sve brojeve od 1 do 100. Na veliko iznenađenj svog učitelj Gaus je vrlo brzo dobio rezultat 5050. Evo šta je Gaus uradio:

 

 

Ovaj postupak i danas nosi ime Gausov postupak sabiranja brojeva.  

                            

        Zadaci:

1.       Izračunaj:

a)       (-1996)+(-1995)+...1996+1997+1998=

b)       (-25)+(-24)+...+63+64=

c)       1-2+3-4+5-...+1995-1996+1997-1998=

2.       Zbir 111 uzastopnih celih brojeva je jednak 0.

O kojim brojevima je reč.