Осна симетрија ПДФ Штампа Eл. пошта

    Осна симетрија

    Када пресавијањем цртежа по некој правој (нацртаној или замишљеној) потпуно преклопимо његова два дела, каже се да тај цртеж има особину осне симетричности. Права по којој се цртеж савија назива се оса симетрије.

    Тачке А и А1 су симетричне на праву S ако:

-          права S sадржи sредиште О дужи АА1

-          права S нормална на дуж АА1

    Права S  је тада оsа sиметрије

 

Осна симетрија

    Када пресавијањем цртежа по некој правој (нацртаној или замишљеној) потпуно преклопимо његова два дела, каже се да тај цртеж има особину осне симетричности. Права по којој се цртеж савија назива се оса симетрије.

    Тачке А и А1 су симетричне на праву S ако:

-          права S sадржи sредиште О дужи АА1

-          права S нормална на дуж АА1

    Права S  је тада оsа sиметрије

    Тачка која се налази на оси симетрије слика се у саму себе.

    Да би се пресликала дуж довољно је да пресликамо њене крајње тачке.

 

    Дужина дужи sе мења при оsно sиметричном пресликавању.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Кружница је одређена центром О и полупречником r, те је довољно пресликати центар тог круга и нацртати круг истог полупречника као полазни.

 

 

    Осна симетричност фигуре

    Ако постоји бар једна оса симетрије, таква да се при осном пресликавању у односу на њу фигура пресликава у саму себе, кажемо да је фигура осно симетрична