Ne lomite mi bagrenje ПДФ Штампа Eл. пошта

    Ne lomite mi bagrenje

    Februar, 2012.

Apropo poslovice "Ne pada sneg da pokrije breg nego da lisica pokaže trag" gledajući ovu fotku možemo da kažemo - ne pada sneg da pokrije breg nego da drvoseča pokaže trag.       

    Snimak sa Eutalsata SAT24, od danas (8.2.12.). Na snimku se lepo vidi koliko je Vojvodina deforestirana. Očigledna komparacija sa okolnim regionima puno govori. Vide se šume oko Dunava, Tise i Tamiša, sve ostalo se beli.

   Ovo treba da nas opomene. Posledice nedostatka šuma su kompleksne i za sada ih ne osećamo i nismo ih svesni ali će ih naša deca osećati do problema egzistencijalnog opstanka na ovim prostorima.

 

    Ne lomite mi bagrenje

    Februar, 2012.

    Apropo poslovice "Ne pada sneg da pokrije breg nego da lisica pokaže trag" gledajući ovu fotku možemo da kažemo - ne pada sneg da pokrije breg nego da drvoseča pokaže trag.       

    Snimak sa Eutalsata SAT24, od danas (8.2.12.). Na snimku se lepo vidi koliko je Vojvodina deforestirana. Očigledna komparacija sa okolnim regionima puno govori. Vide se šume oko Dunava, Tise i Tamiša, sve ostalo se beli.

   Ovo treba da nas opomene. Posledice nedostatka šuma su kompleksne i za sada ih ne osećamo i nismo ih svesni ali će ih naša deca osećati do problema egzistencijalnog opstanka na ovim prostorima.

    Ne lomite mi bagrenje jer snegovi, herbicidi, pesticidi i veštačka ćubriva će nas zatrpati. Kad nema šuma nema ptica, divljih životinja, vetrovi drugačije duvaju...Neke ptice se gnezde ili nalaze hranu i zaštitu na drveću. Ako nema ptica, na njivama i pašnjacima se povećava broj insekata, miševa i drugih štetočina. Da bi zaštitili poljoprivredne kulture poljoprivredni proizvođači tada moraju da koriste hemijska zaštitna sredstva da bi uništili veliki broj ovih štetočina. Tako u zemljište, vodotokove i atmosferu unose supstance koje su štetne za ljude  i životinje. Šume i šumski pojasevi su vetrobrani. Šume stvaraju odgovarajuću mikroklimu a šumski pojasevi stvaraju i održavaju mikrolimu koja pogoduje određenim usevima na njivama. Šume su pluća zemlje, jer stvaraju kiseonik. Na zemlji je sve više potrošača a sve manje proizvođača kiseonika.