Šta su fitoplanktoni? ПДФ Штампа Eл. пошта

Šta su fitoplanktoni?

    Naziv je izveden od grčkih reči fito (biljka) i plankton ( lutati). Fitoplanktoni su mikroskopski organizami koji žive u slanim i slatkim vodenim sredinama.
    Neki fitoplanktoni su bakterije, neki su protisti, a većina su jednoćeliske biljke. Zajedničke vrste su cijanobakterije, dijatomeje, dinoflagelate, zelene alge i kokolitofore.

    Šta su fitoplanktoni?

    Naziv je izveden od grčkih reči fito (biljka) i plankton ( lutati). Fitoplanktoni su mikroskopski organizami koji žive u slanim i slatkim vodenim sredinama.
    Neki fitoplanktoni su bakterije, neki su protisti, a većina su jednoćeliske biljke. Zajedničke vrste su cijanobakterije, dijatomeje, dinoflagelate, zelene alge i kokolitofore.

  Kao i kopnene biljke, fitoplanktoni su hlorofil za hvatanje sunčevih zraka, i oni koriste fotosintezu kako bi se svetlosna energija pretvorila u hemijsku energiju. Oni troše ugljen dioksid i otpuštaju kiseonik. Svi fitoplanktoni fotosintezom dobijaju energiju, a neki dodatnu energiju dobijaju konzumiranjem drugih organizama.
    Rast fitoplankton zavisi od dostupnosti ugljen dioksida, sunčeve svetlost i hranjivih materija. Fitoplankton, kao i kopnene biljke, zahteva hranjive materije kao što su nitrati, fosfati, silikati i kalcijijum u različitim količinama i oblicima, zavisno o vrste. Neki fitoplanktoni uzimaju azot a neki mogu da žive u područjima gde nitrata ima malo. Oni zahtevaju manje količine gvožđa čije su koncentracije vrlo niske  pa im to ograničava rast u velikim područjima okeana. Faktori koji utiču na stopu rasta fitoplanktona su: temperatura vode i salinitet, dubina vode, vetar, vrste predatora koji ih koriste kao ispašu.
   
Kada su uslovi odgovarajući, populacija fitoplanktona može da raste eksplozivno. Taj fenomen je poznat kao cvetanje. Cvetanje okeana može obuhvatiti nekoliko stotina kvadratnih kilometara i lako je vidljivo na satelitskim slikama. Cvetanje može da traje nekoliko nedelja, ali je trajanja bilo kojeg fitoplanktona pojedinačno  nekoliko dana.
    

    Satelitski snimci pokazuju cvetanje fitoplanktona istočno od Novog Zelanda između 11. i 25. oktobra 2009.g. (NASA slike Robert Simmon i Jesse Allen, na temelju MODIS podataka.)

 Detaljnije na NASA Eart Observatory