Klima i Zemljin energetski budžet ПДФ Штампа Eл. пошта

      Klima i Zemljin energetski budžet

     Zemljina klimi ima solarni pogon. Globalno, tokom godine površina kopna, okeani i atmosfera, upiju u proseku oko 240 W solarne energije po kvadratnom metru. 1W (wat)  je 1 J (džu) energije po 1s (sekundi). Apsorbovana sunčeva svetlost je pogon fotosinteze, isparavanja, topi sneg i led, i greje ceo sistem Zemlje.

    

Klima i Zemljin energetski budžet

     Zemljina klimi ima solarni pogon. Globalno, tokom godine površina kopna, okeani i atmosfera, upiju u proseku oko 240 W solarne energije po kvadratnom metru. 1W (wat)  je 1 J (džu) energije po 1s (sekundi). Apsorbovana sunčeva svetlost je pogon fotosinteze, isparavanja, topi sneg i led, i greje ceo sistem Zemlje.

    Sunce ne zagreva Zemlju ravnomerno. Budući da je Zemlja loptastog oblika, Sunce više zagreva ekvatorijalna područja od polarnih regija. Atmosfera i okean rade non stop jer solarno grejanje stvara neravnotežu kroz isparavanje površinske vode, konvekcije, padavine, vetrove, i cirkulaciju okeana. Ta zajednička cirkulacija atmosfere i okeana je poznata kao Zemljin toplotni motor.
   
Klima kao toplotni motor mora ne samo da preraspodeli sunčevu toplotu od ekvatora prema polovima nego i iz Zemljine površine i donje atmosfere natrag u svemir. Inače, Zemlja bi se beskrajno zagrevala. Zemljina temperatura ne raste beskonačno, jer površina  i atmosfera istovremeno zrače toplotu u svemir. Ovaj neto protok energije u i iz sitema Zemlje može da se izračuna.
    Kada je protok ulazne solarne energije jednak protoku toplote u svemir, Zemlja je u ravnoteži zračenja, a globalna temperatura je relativno stabilna. Sve što povećava ili smanjuje količinu dolazne ili odlazne energije Zemlje remeti ravnotežu zračenja pa je globalna temperatura u porastu ili u padu.

Preneseno sa NASA Earth Observatory