Ugljen dioksid u troposferi ПДФ Штампа Eл. пошта

    Globalna distribucija i povećanje ugljen dioksida u troposferi od 2002-2009.g.


    Ova vizualizacija predstavlja vremenski niz globalne distribucije i varijacije koncentracije ugljen dioksida u troposferi. Izrađena je na osnovu podataka primljenih sa
Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) sa NASA-inog Aqua satelita.

   

Globalna distribucija i povećanje ugljen dioksida u troposferi od 2002-2009.g.


    Ova vizualizacija predstavlja vremenski niz globalne distribucije i varijacije koncentracije ugljen dioksida u troposferi. Izrađena je na osnovu podataka primljenih sa
Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) sa NASA-inog Aqua satelita.

Sezonske varijacije i godišnje povećanje ugljen dioksida mereno na Mauna Loa opservatoriji na  Havajima uzeto je kao upoređenje..
    Podaci sa satelita pokazuju prosečnu koncentraciju i godišnje povećanje na nadmorskoj visini u rasponu od 3 - 13 km, dok podaci sa Mauna Loa pokazuju koncentraciju na visini od 3,4 km
.

    Dva najznačajnija pokazatelja ove vizualizacije su sezonske varijacije CO2 i trend povećanja koncentracije iz godine u godinu. Na karti sveta se vidi da je najveće povećanje CO2 u severnoj hemisferi u aprilu i maju a najmanje u septembru i oktobru.
Sezonski ciklus je manje izražen u južnoj hemisferi. Ovim sezonskim ciklusima upravljaju ciklusi rasta biljaka. Severna hemisfera ima više kopnenih masa, pa su amplitude ciklusa veće u toj hemisferi.
    Iako na srednjoj geografskoj širini vazdušne struje nisu vidljive, može se videti njihov uticaj na raspodelu CO2 širom sveta. Ove reke vazduha se javljaju na nadmorskoj visini od oko 5 km i brzo prevoze CO2  u visine. Na severnoj hemisferi, na srednjoj geografskoj širini vazdušne struje se uvijaju poput creva za polivanje u razdoblju od nekoliko dana zbog kontinentalne kopnene mase.
    Na južnoj polulopti tok vazdušnih struja ima pravac od zapada prema istoku pa je od jula do oktobra koncentracija CO2  povećana.
Vidljiv je zonski protok CO2  na geografskoj širini od Južne Afrike, južne Australije i Južne Amerike .