Fizika

Please follow and like us:
Pročitaj više
Sila i kretanje   Sila i kretanje. Prvi Njutnov zakon Ravnomerno promenljivo pravolinijsko kretanje Veza između sile, mase i ubrzanja. […]
Pročitaj više
Oscilacije i talasi Oscilatorno kretanje. Pojmovi i veličine kojima se opisuje oscilatorno kretanje Zakon održanja mehaničke energije pri hamonijskom oscilovanju […]
Pročitaj više
Dan 5. mart vodi se kao Svetski dan energetske efikasnosti. U našoj školi, ovaj dan obeležilo je odeljenje VII2 sa […]
Pročitaj više
Na ovoj stranici nalazi se sav materijal koji nastavnik Nemanja Micić koristi na nastavi fizike 6. razred Uvod u fiziku. […]
Pročitaj više